Zwiększenie efektywności energetycznej spółki Vernitech poprzez modernizację 3 budynków stanowiących zaplecze jej działalności

VerniTech  Sp. z o.o. realizuje projekt

Zwiększenie efektywności energetycznej spółki Vernitech poprzez modernizację 3 budynków stanowiących zaplecze jej działalności

Cel projektu: Podniesienie efektywności energetycznej spółki Vernitech poprzez modernizację trzech obiektów będących zapleczem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, zlokalizowanych w miejscowości Biertowice nr 259, 260 i 273 oraz poszerzenie źródeł energii o energię pozyskiwaną z OZE.

Beneficjent: Vernitech Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 500 758,60 zł