Zwiększenie aktywności międzynarodowej spółki Vernitech na rynkach Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa)

VerniTech  Sp. z o.o. realizuje projekt

Zwiększenie aktywności międzynarodowej spółki Vernitech na rynkach Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa)

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej prowadzącej do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa na rynkach: rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i litewskim, która umożliwi rozpoczęcie sprzedaży produktów spółki Vernitech na ww. rynkach.

Beneficjent: Vernitech Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 999,45 zł