Podniesienie produktywności i konkurencyjności firmy FROST

VerniTech  Sp. z o.o. realizowała projekt


Podniesienie produktywności i konkurencyjności firmy FROST  Paweł Maj
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest wdrożenie do pracy przedsiębiorstwa koncepcji lean management.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo uzyska wsparcie w organizacji pracy i zarządzaniu firmą według zasad Lean Management, w szczególności poprzez opracowanie Map Strumieni Wartości procesów realnych i przepływu informacji w stanie obecnym i projektowym. Ponadto zostanie sporządzona analiza wymagań technicznych i zaprojektowane zostaną narzędzia wspomagające i automatyzujące procesy wraz z przygotowaniem ich do wdrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 19 575,00 zł

Wartość projektu: 26 752,50 zł